Welkom

Dit is een site in opbouw. In 2016 bieden we hier een eerste gratis cursus aan over het inzetten van sociale media in het onderwijs om een krachtige(re) leeromgeving vorm te geven. De cursus is een bewerking van het project Learn2Teach by Social Web waarbij de dienst Internationalisering van het GO! een van de partners was. De EU financierde het project in het kader van haar programma van een leven lang leren. Meer details volgen in de komende weken en maanden.